พาเลทพลาสติก พลาสติกแบ่งออกเป็น 2 เหล่าหมายถึง

พาเลทพลาสติก

1.ตะแคงอร์โมพลาสติก
     อุปกรณ์พวกเอียงอร์โมพลาสติกจะอ่อนตัวและหลอมเหลวเมื่อได้รับความร้อนและจะแข็งตัวเมื่อทำให้เย็นลง พลาสติกอันแข็งแล้วสามารถนำมาหลอมละลายซ้ำจัดหามาพร้อมด้วยความร้อนตะแคงอร์โมพลาสติกจึงเป็นวัสดุที่มีสมบัติเหมาะสมสำหรับการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่นกันเทคนิครากฐาน ราวกับ งานฉีดพ่น การอัดเค้น พาเลทพลาสติก ไม่ใช่หรืองานหมุนสดสายละเอียดอ่อน ยิ่งไปกว่านี้     สมบัติสรรพสิ่งเทอร์โมพลาสติกที่นำมาหลอมใหม่และขึ้นรูปซ้ำได้ทำให้เกิดประโยชน์จากการใช้วัสดุเศษหรือของเสียจากการผลิต โดยการนำเศษพลาสติกหรือไม่ของสกปรกลำลาบดและผสมใช้กับเรซินใหม่ อย่างไรก็ตาม ข้อควรระวังคือพลาสติกที่เปลี่ยนวิธีการซึ่งประกอบด้วยความร้อนหลายทีเชี่ยวชาญเสื่อมสภาพ หรือไม่ทางเทคนิคเรียกว่า Degradation ดังนั้นการชักนำพลาสติกหวนกลับใช้ใหม่ควรใช้เจือปนภายในสัดส่วนซึ่งพอเหมาะพอควรแค่นั้น เพื่อผลิตภัณฑ์บางประเภทที่ต้องการสมบัติพิเศษ (ทางแสง) ควรระวังกรณีความสะอาดสรรพสิ่งวัตถุดิบกับสิ่งปลอมปน พาเลทพลาสติก อย่าง เลนส์ธาตุไฟรถยนต์ พาเลทพลาสติก การใช้อุปกรณ์ที่ผ่านกระบวนการผลิตมาแล้วอาจกระแทกสร้างโภคทรัพย์สิ่งของผลิตผลได้มาก โพลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกอาจได้จากการสังเคราะห์แบบรวมตัว (addition) หรือควบแน่น condensation ซึ่งยังมีชีวิตอยู่พลาสติกที่ใช้งานทั่วๆ ไป ได้แก่ PE, PP, PET, nylon, กับ PMMA ฯลฯ

2. ตะแคงอร์โมเซท 
     โพลิเมอร์ประเภทเทอร์โมเซท แตกต่างขนมจากเอียงอร์โมพลาสติกที่โครงสร้างเป็นร่างแหหรือเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างโมเลกุล ซึ่งกล้าหาญได้ผลสำเร็จจากปฏิกิริยาเคมีหรือไม่ความร้อน ส่วนประกอบร่างแห (cross links) ขีดคั่นการเคลื่อนไหวสิ่งของโมเลกุลโพลิเมอร์ ด้วยกันครั้นได้มาความร้อนมักจะเลื่อมภาวะ เพราะไม่สามารถอ่อนตัว หรือไม่ละลายได้รับใหม่ เหมาะสมบัตนี้ทำให้การนำเทอร์โมเซทกลับมาใช้ใหม่เป็นไปได้ยาก หากว่าปัจจุบันนี้จักประกอบด้วยการวิจัยกับเจริญข้างรีไซเคิลตะแคงอร์โมเซท เยอะขึ้นก็ตาม 
     พลาสติกเทอร์โมเซทได้แก่ ฟินอลิคเรซิน อิพอกซี พาเลทพลาสติก และโพลิยูรีเทน เป็นต้น พาเลทพลาสติก พลาสติกไม่ใช่หรือเรซินเหล่านี้จะใช้งานหรือผ่านขั้นตอนขึ้นรูป ในรูปร่างของเหลวอันประกอบด้วยความหนืดต่ำสามารถหางไหลไปไล่ตามแบบหรือไม่แม่พิมพ์ได้มา หลังจากนั้นเรซินจะถูกบ่มโดยความร้อนหรือปฏิกิริยาเคมีทำให้เกิดการแข็งตัว เทอร์โมเซทอีกประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญมาก คือ อิลาสโตเมอร์ได้แก่ นกยางวัลคาไนซ์ กระยางสังเคราะห์ ด้วยกันเอียงอร์โมพลาสติกอิลาสโตเมอร์
     เอียงอร์โมเซทมักจะต้องการเวลาเพื่อการแข็งตัวมากกว่าเทอร์โมพลาสติก กับอาจจำเป็นต้องประกอบด้วยงานตกแต่งหลังจากขึ้นรูปร่าง อย่างเดียวสมบัติอันน่าศึกษาเป็น การแฟบตัวหลังรุ่งโรจน์รูปอันน้อยกว่า กับทรัพย์สินความทนทานต่อความร้อนกับสารเคมีที่สูงกว่าเทอร์โมพลาสติก

Comments

หน้าดัชนี